Welke gegevens moet ik opnemen in de personeelsadministratie?

Personeelsadministratie is meer dan alleen de loonadministratie. De loonadministratie bestaat uit berekeningen over de brutosalarissen die u met uw werknemers overeengekomen bent en waarover u belasting en sociale premies moet inhouden.

De personeelsadministratie bestaat uit alle individuele personeelsdossiers. U legt individuele personeelsdossiers aan om snel een totaaloverzicht van een medewerk(st)er te hebben. Persoonsgebonden gegevens of gemaakte afspraken kunt u altijd gemakkelijk terugvinden.

In een personeelsdossier komen vaak de volgende bescheiden voor:

Rond de aanstelling

 • Functiebeschrijving en de eventuele functieschaal;
 • Personeelsadvertentie;
 • Sollicitatiebrief met curriculum vitae (c.v.) en kopieën van relevante diploma’s;
 • Eventueel psychologisch testrapport.

Arbeidsvoorwaarden

 • Arbeidsovereenkomst, met verwijzing naar eventuele CAO-bepalingen;
 • Afspraken over secundaire arbeidsvoorwaarden, pensioenregeling, vergoedingen, winstdelings-regelingen en over eventueel privé-gebruik van zaken als een lease-auto, laptop of mobiele telefoon.

Rond werkgeverslasten

 • Loonbelastingverklaring/toegepaste heffingskorting, sofi-nummer;
 • Eerste dagmelding;
 • Eerste bericht loonaangifte;
 • Eventuele wijzigingen in de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld salarisverhoging);
 • Aanmelding voor de loondoorbetalingverzekering.

Functioneren en loopbaanontwikkeling

 • Eventueel loopbaanplan;
 • Verslagen periodieke beoordelings- en/of functio-neringsgesprekken;
 • Eventuele individueel gemaakte afspraken;
 • Eventuele studieaanvragen met bijbehorende afspraken;
 • Eventuele ontslagbrief met alle bijbehorende stukken.

Apart wordt geadministreerd:

 • Kopie van het identiteitsbewijs (paspoort);
 • Eventuele werkvergunning voor niet-ingezetenen.

Zowel bij dienstverbanden voor onbepaalde tijd als bij (opeenvolgende) dienstverbanden voor bepaalde tijd legt u personeelsdossiers aan. De regelgeving rondom arbeidsovereenkomsten wijzigt regelmatig. De accountant is op de hoogte van de actuele stand van zaken en kan u hierover informeren.

Bron: NBA